Webbkarta VäLJ SPRåK


Om ossOm oss

Cederroth är en del av Orkla-koncernen

Cederroth AB är en del av Orkla-koncernen och affärsområde Orkla Care (tidigare Orkla Home & Personal).
I augusti 2015 var Orklas förvärv av det svenska företaget Cederroth godkänt av konkurrensmyndigheterna i de olika länderna. Cederroth har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Spanien. Företaget har fyra fabriker.

Cederroth och dess olika kategorier har integrerats med företagen Orkla Home & Personal Care (tidigare Lilleborg) och Orkla Health. De sammanslagna företagen i Sverige, Danmark och Finland har fått namnen Orkla Care AB, Orkla Care A/S och Orkla Care Oy.

"Mot bakgrund av vår expansion i Norden och ökad internationalisering, fann vi det nödvändigt att se namnen på både affärsområdet och de olika företagen. Namnet Care har valts eftersom det är en korrekt beskrivning av olika kategorier där vi är verksamma. Care (omsorg) återspeglar vår oro för människors välbefinnande i form av rena kläder och bostäder, personligt välbefinnande och hälsa ", säger Stig Ebert Nilssen, Orkla EVP och VD för Orkla Care.
Affärsområde Orkla Care har en sammanlagd årsomsättning på NOK 6,5 miljarder och verkar i sju länder.
För mer information, vänligen besök
http://www.orkla.com/About-Orkla/Orkla-Care