Webbkarta VäLJ SPRåK


MiljöMiljö

Vårt miljöansvar

Cederroth är ett företag med lång tradition av att utveckla, producera och sälja vardagsnära produkter. Vi hämtar inspiration ur den miljö vi har omkring oss, både i vårt dagliga arbete och i utvecklingen av våra produkter. Vi arbetar med visionen att våra produkter ska skapa ett välbefinnande både på in- och utsidan i människors vardag. Det är därför naturligt för oss att värna och vårda den miljö som inspirerar oss. 

Det är viktigt för oss att våra konsumenter känner att när man köper en produkt från Cederroth, är det från ett seriöst, medvetet företag med miljöansvar. Vi arbetar därför med ett starkt engagemang för miljöfrågor som direkt eller indirekt är kopplade till våra produkter från råmaterial till återvinning.

Vår strävan är att ha närproducerade produkter att erbjuda våra konsumenter och att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete.

Cederroth deltar i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) gällande insamling och återvinning av förpackningsmaterial.