Webbkarta VäLJ SPRåK


ProduktionProduktion

Våra produktionsanläggningar finns i Sverige, Danmark, Polen och Spanien.

Sverige

Cederroths största produktionsanläggning är placerad i Falun. I denna mångsidiga anläggning produceras en lång rad hygien- och hushållsprodukter med välkända varumärken såsom t.ex. Grumme, Bliw, Date, HTH, LdB , L300 och Family Fresh. Här sker också packning av Seltin. Hela anläggningen är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 samt godkänd enligt den nya kosmetikstandarden ISO 22716. Här finns en utvecklingsavdelning med tillhörande laboratorium. Anläggningen är också centrum för logistikverksamhet med ett centrallager för vidare distribution och export av varor. Enheten har också ett av Läkemedelsverket godkänt läkemedelslager för distribution av naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Danmark


Produktionsanläggningen Paramedical är belägen i Lynge ca 20 km norr om Köpenhamn och är centrum för produktion och packing av vitaminer, mineraler och kosttillskott med varumärken såsom LongoVital, Valerina, Relana, Hemofer, Samarin och Multiplex/Vitaplex. Produktionen är GMP-klassifierad och godkänd av danska Läkemedelsverket. Även här finns en utvecklingsavdelning med tillhörande laboratorium. Paramedical bedriver också kontraktstillverkning av läkemedel för en lång rad internationella kunder.

Polen


Cederroth Polska, den polska produktionsanläggningen, är belägen i Radzymin ca 20 km öster om Warszawa. Här produceras och packas en lång rad kosmetiska produkter under varumärkena Soraya och Dermika. Anläggningen möter högt ställda krav på flexibilitet att tillverka främst mindre burkar, tuber och flaskor. Anläggningen är ISO 9001 certifierad. Här finns också en utvecklingsavdelning med tillhörande laboratorium. I Warszawa finns ett logistikcentrum varifrån försörjningen till främst den polska marknaden sker.

Spanien


Vår produktionsanläggning Cederroth Distrex i Bigues 30 km nordväst om Barcelona förvärvades år 2008 och är vårt senaste tillskott bland produktionsenheterna. Anläggningen är modern och specialiserad på produktion av främst sårvårdsprodukter. Här tillverkas produkter för varumärken som t.ex. Salve-sortimentet, Dr San, Dr Sos samt en lång rad produkter för externa kunder över hela Europa. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 samt ISO 13485 för produktion som är klassificerad som medicintekniska produkter (Medical Device Class 1 to 3).