Webbkarta VäLJ SPRåK


Allévo ViktprofilerAllévo Viktprofiler2015-05-12 16:21:00

Viktprofiler ska ge bättre stöd under viktminskning

Allévo lanserar viktprofiler som en ny, integrerad del av sitt digitala viktminskningsverktyg. Detta stärker ytterligare ett framgångsrikt helhetskoncept: Allévometoden. Allt för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för viktminskning och viktkontroll.

De nya viktprofilerna stärker själva grunden i Allévometoden: att ändra sitt beteende och förbättra sina mat- och motionsvanor. Detta leder till både viktnedgång och det viktigaste, att man behåller sin idealvikt.

- För att kunna ge ännu mer individanpassat stöd har vi utvecklat viktprofiler genom vilka vi på ett ännu bättre sätt kan guida konsumenten genom Allévometoden givet dennes förutsättningar och fas i livet, säger Alexandra Norman, produktansvarig för Allévo. Vi kan också ge mer anpassade råd och tips givet de olika utmaningar konsumenten har.

Det finns nu sex olika profiler, fyra stycken kvinnor och två män, som samtliga är överviktiga (BMI över 25). Profilerna har tagits fram av Viveca Annell, leg dietist med lång erfarenhet som rådgivare vid viktnedgång. Till varje profil har Viveca även tagit fram anpassade kostråd. För att få bättre hjälp med sin motion har Fredrik Arrhenius tagit fram både träningsråd och träningsprogram till respektive profil. Tanken är att alla övningar lätt kan genomföras hemma. Fredrik är personlig tränare med god erfarenhet av överviktiga från Överviktscentrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Digital vikt- och motionsdagbok sedan 2007

För att på bästa sätt stödja ett förändrat ät- och motionsmönster har vi sedan introduktionen av Allévometoden 2007 erbjudit en digital vikt-och motionsdagbok via Allévos hemsida. Idag finns den även som mobil-app. Att just internetbaserade viktminskningsprogram fungerar bekräftar en färsk studie från Halmstad Universitet. De kan vara en bidragande lösning till övervikten i samhället, vars resurser inte räcker till för att råda bot på det växande problemet*.

-Vi vill göra Allévometoden och de nya profilerna så tillgängliga som möjligt. Tjänsten är gratis och det finns inga förbehåll, berättar Alexandra Norman.

Om Allévometoden

Allevometoden har sin grund i en vetenskaplig studie som tydligt visade att viktminskning blir större och mer varaktig om kostersättningar i form av VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet) kombineras med en förändring i sitt sätt att äta och röra på sig, med andra ord en beteendeförändring.**

Enkelt att komma igång

Det är enkelt att komma igång. Via hemsidan www.allevo.nu gör man ett enkelt profiltest och svarar på två frågor. Då blir man placerad i en profil och får en kort presentation av denna. Genom att bli gratis medlem kan man sedan börja använda sig av viktprofilen och Allévometoden.

För ytterligare information: Alexandra Norman, Nordic Brand Manager, Cederroth. E-mail: alexandra.norman@cederroth.com . Webb: www.allevo.nu. Telefon: +46 (0)8 590 964 36.

* Källa: “The Change in Eating Behaviors in a Web-Based Weight Loss Program: A Longitudinal Analysis of Study Completers”, http://www.jmir.org/2014/11/e234/.

** Källa: International Journal of Obesity, J.Miura al.1989


Pressmeddelanden

Företagsnytt

Varumärkesnytt

2015-03-23

HTH Skin Repair